Regeringens reform om fri entré in på vissa av de statliga museerna är föreslagen att införas från februari nästa år, men Nationalmuseum tidigarelägger den fria entrén. Reformen träder i kraft från den 1 januari, då den också införs i museets utställningslokaler på Konstakademien i Stockholm. Dagen därpå införs den fria entrén även på Nationalmuseum Design på Kulturhuset Stadsteatern.

"Eftersom det är relativt små verksamheter vi driver i våra tillfälliga lokaler så har vi möjlighet att ställa om med kort varsel", säger Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum, i ett pressmeddelande.

Följande museer omfattas av reformen: Armémuseum, Etnografiska museet, Flygvapenmuseum i Linköping, Hallwylska museet, Historiska museet, Kungl. myntkabinettet, Livrustkammaren, Marinmuseum i Karlskrona, Medelhavsmuseet, Moderna museet i Stockholm och Malmö, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Sjöhistoriska museet, Skoklosters slott, Statens centrum för arkitektur och design, Världskulturmuseet i Göteborg och Östasiatiska museet.