Nationalmuseum i Stockholm lånar ut delar av sin konstskatt till Frankrike för en utställning som öppnar i helgen, skriver museet i ett pressmeddelande.

"Ljus och stillhet – skandinavisk konst kring sekelskiftet 1900" på Musée Toulouse-Lautrec i Albi vill visa de främsta exemplen på skandinavisk målning från förra sekelskiftet. Utställningen visar ett 50-tal verk av svenska, danska och norska konstnärer, alla utlånade från Nationalmuseum, bland dem Carl Larsson, Anders Zorn, Hanna Pauli och Fanny Brate.

Syftet är bland annat att visa på Frankrikes stora betydelse för de skandinaviska konstnärerna, och ta vara på det växande intresset för skandinavisk konst i Frankrike. För ett par år sedan visades en utställning om Carl Larsson på Petit Palais i Paris.