Bokförlaget Atlantis övergår i stiftelsen och förlaget Natur och Kulturs ägo den 1 januari, skriver Svensk Bokhandel (SvB).

Säljare är Svensk litteratursällskapet i Finland, Argentus AB, Nilo Helanders stiftelse, Föreningen Konstsamfundet och bokförlaget Schildts och Söderströms.

– De finländska ägarna är övertygade om att en svensk stiftelse som Natur och Kultur har bättre förutsättningar att i dagens tuffa förlagsvärld förvalta det värdefulla svenska kulturarv swom Atlantis varumärke står för, säger styrelseordförande Liisa Hakamies-Blomqvist till SvB.