Regeringen ger Myndigheten för tv och radio uppdraget att på nytt ta fram ett förslag till evenemangslista för större tv-händelser, exempelvis OS. Regeringen vill se en lista med villkor om högre befolkningstäckning än 80 procent – den siffra som angavs i rapporten från 2013. Den förra listan fick bland annat kritik från dåvarande vd:n för SVT, Eva Hamilton, som ansåg att 80 procent var alldeles för lite. "Det innebär att upp till två miljoner människor exkluderas från evenemang av nationell betydelse", sade hon då.

Det nya uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2016.