Moderna Museet, Malmö stad och Region Skåne har undertecknat ett nytt avtal för Moderna Museet Malmö för åren 2017–2024.

Därmed är parterna överens om att Moderna Museet fortsatt ska finnas i två städer.

Region Skåne och Malmö stad ska totalt bidra med 8 750 000 kronor årligen under avtalsperioden, och fastigheten upplåts hyresfritt av Malmö stad till Moderna Museet.

"Att Moderna Museet finns permanent i två delar av vårt land berikar hela Sveriges konstliv. Moderna Museets internationella inriktning känns viktigare än någonsin. Impulser utifrån är det som gör vår kultur större"; säger Daniel Birnbaum, överintendent Moderna Museet, i ett pressmeddelande.