Fakta: Här är det gratis inträde

Dessa museer omfattas av reformen som finansieras av ett regeringsanslag på 80 miljoner kronor:

Armémuseum i Stockholm.

Etnografiska museet i Stockholm.

Flygvapenmuseum i Linköping.

Hallwylska museet i Stockholm.

Historiska museet i Stockholm.

Kungl. myntkabinettet i Stockholm.

Livrustkammaren i Stockholm.

Marinmuseum i Karlskrona.

Medelhavsmuseet i Stockholm.

Moderna museet i Stockholm och Malmö.

Nationalmuseum i Stockholm.

Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Skoklosters slott i Håbo.

Statens centrum för arkitektur och design, Arkdes i Stockholm.

Världskulturmuseet i Göteborg

Östasiatiska museet i Stockholm.

Fakta: Fri entré

Fri entré på de statliga museerna infördes första gången 2005. Under reformens första år ökade publiktillströmningen med 2,2 miljoner besök, vilket motsvarade 85 procent.

I Kulturrådets publikundersökning vid åtta av museerna framkom att för 58 procent av besökarna var det premiär på det aktuella museet. Forskarna Elina Lamp och Mathilda Orth visade genom en vetenskaplig undersökning vid Världskulturmuseet i Göteborg att reformens målgrupper blev mindre angelägna att besöka museet efter att entrébiljetten hade återinförts 2007. För samtliga museer minskade då antalet besök med 40 procent.

Historiska museet i Stockholm återinförde fri entré från den 2 februari och kunde den första veckan räkna in en publikökning på 81 procent. På helgerna har det kommit ännu fler. Under premiärhelgen fullkomligen vällde besökarna in. Personalen räknade in en ökning med 263 procent jämfört med samma helg 2015, och nästa helg kom lika många, berättar överintendent Maria Jansén.

– Vi undrar ju om det här är nyhetens behag, men samtidigt kastar man väl sig inte i väg första helgen om man vet att den fria entrén kommer att finnas kvar.

Huruvida regeringens reform lockar förstagångsbesökare till museet är dock för tidigt att säga.

– Men personalen har upplevt att det är många nya som kommer. Det är ju också väldigt viktigt att vi får en bredare publik, säger Maria Jansén.

Mer enhetlig uppföljning

I vilken mån förstagångsbesökarna ökade när museerna fick gratis inträde 2005 är oklart. Såväl Historiska som de övriga museerna följer nu den aktuella reformens genomslag på ett mer enhetligt sätt för få ett bättre grepp om effekterna, berättar Fredrik Junkka på Myndigheten för Kulturanalys.

– Vi har gjort en kraftsamling tillsammans.

Naturhistoriska i Stockholm införde fri entré redan 1 januari och ökade publiksifforna med 30 procent den första månaden och förmodligen ännu mer i februari, enligt de uppgifter som Mats Persson, generalsekreterare för Sveriges museer, samlat in. Medelhavsmuseet och Etnografiska museet redovisar en 50-procentig ökning samma vecka och Världskulturmuseet i Göteborg 55 procent fler besökare.

Redan före jul

Allra först med att genomföra reformen var Marinmuseum i Karlskrona som tog bort sin relativt dyra entré, 130 kronor, redan före jul. Fram till den 10 februari ökade publiken med 65 procent.

Vintern är museets lågsäsong och då kommer framför allt de lokala besökarna. Under juni, juli och augusti brukar turisterna köa, biljettpriserna till trots.

– Vi skulle vilja få högre tryck under hela året, säger publikchef Susanne Ekblad, som i dagsläget är nöjd med den ekonomiska kompensation museet har fått för de uteblivna biljettintäkterna.

Innebär fri entré att köerna blir för långa i sommar?

– Det gäller att hantera kön och göra den trevlig. Man kan ju inte tycka att det är jobbigt att det kommer mycket folk. Man får hoppas att tröskeln sänks för dem som inte vanligtvis kommer hit.