Fakta: "Watched! Surveillance, art and photography"

Bland de tio medverkande konstnärerna märks den internationellt erkända Ann-Sofie Sidén som genom åren ofta har återkommit till övervakningskameror i sin konst. Den Stockholmsbaserade konstnären Meriç Algün Ringborg har skapat ett verk som kretsar kring två klassiska filmer med övervakningstema: "Blow up" och "Avlyssningen". Deltar gör också italienaren Alberto Frigo som sedan en tid är bosatt i Sverige, Han ägnar sig på konstnärlig basis åt självövervakning, så kallad lifelogging, och har sedan 2003 fotograferat allting som hans högra hand har vidrört

Utställningen pågår mellan 28 maj och 2 oktober på Hasselblad Center i Göteborg.

Vår tids övervakningssamhälle blir allt svårare att överblicka. Det omfattar allt från systematiserade datainsamlingar till biometri där våra kroppar mäts och synas.

Men för att förstå hur övervakning faktiskt fungerar är det avgörande att vända blicken mot det visuella och fotografiska. Det menar Louise Wolthers, som tillsammans med Dragana Vujanovic och Niclas Östlind har sammanställt utställningen "Watched! Surveillance, art and photography" som öppnar på Hasselblad Center i Göteborg den 28 maj.

Tio konstnärer

Sammanlagt medverkar tio konstnärer. De närmar sig bland annat fenomen som övervakningskameror, ansiktsigenkänningsteknik, självövervakning och Google-tjänsten street view.

Övervakning har använts av makthavare för att överblicka och kategorisera människor sedan urminnes tider. Men det är inte bara myndigheter som håller koll på oss.

– Vi övervakar även varandra, bland annat i sociala medier, säger Louise Wolthers.

Hon påpekar samtidigt att övervakning inte nödvändigtvis behöver vara ett uttryck för en storebrorsmentalitet. Den kan också rymma ett mått av omsorg.

– Det kan vara ett sätt för samhället att ta hand om sina subjekt. Forskningen visar att man i de skandinaviska länderna har stor tilltro till övervakning. Det är förstås kopplat till att vi inte har upplevt totalitära regimer, säger Louise Wolthers som hoppas kunna uppmärksamma besökarna på att även om de själva kanske inte lider av övervakning så finns det andra som gör det.

Motståndsrörelse

Utställningen uppmärksammar också företeelsen sousveillance, ett slags motståndsrörelse där konstnärer och aktivister övervakar sina övervakare. Begreppen surveillance (övervakning) och sousveillance stammar från franskan och står i motsatsförhållande till varandra. Förledet "sous" betyder under och syftar på underifrånperspektivet.

– Exempel på sousveillance kan vara medborgarjournalistik och personer som filmar poliser i USA med sina mobiler. Det handlar alltså om att se nedifrån, säger Louise Wolthers.