Fakta: Vintervärdar 2015

25 december – Konstnären Lars Lerin

26 december – Frilanskorrespondent Terese Cristiansson

27 december – Förläsare Kjell Enhager

28 december – Professor i miljövetenskap Johan Rockström

29 december – Folkbildare och professor Hans Rosling

30 december – Ledarskribent Alice Teodorescu

31 december – Skådespelare Olof Wretling

1 januari – Programledare Sanna Lundell

Källa: Sveriges Radio

– Proportionen mellan fakta och åsikter har blivit fel i samhället. Det faktum att jag bara ägnar mig åt utbildning och inte tar ställning med privata åsikter behövs som komplement, säger Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet.

Lyssnare har sagt sitt

Snart dyker folkbildaren upp som värd för "Vinter" i P1, där populära värdar för "Sommar" återkommer. Andra värdar blir bland andra konstnären Lars Lerin och GP:s ledarskribent Alice Teodorescu. Även professor Johan Rockström och journalisten Terese Cristiansson gör comeback i det nittio minuter långa programmet som sänds mellan jul och nyår.

I år kommer lyssnarna få höra om allt från sjukjournaler till tro, hopp och kärlek. Rosling, som med sin förmåga att presentera tung statistik på ett underhållande lättbegripligt sätt har vunnit den breda publikens gunst, lovar att tala om två av sina stora upptäckter.

– Jag älskar Sverige, och för mig är det väldigt viktigt att det blir en bra framtid här, säger han och understryker att vårt land är en liten del av världen.

– Det tänker jag berätta – hur det går för världen. Det finns ingen chans att ha ett bra Sverige i en dålig värld.

Världen framför allt

Rosling talar hellre om utvecklingen i världen än om sig själv.

– Det finns så många stora förändringar i världen som vi har goda fakta för, men som helt enkelt är okända.

Den som lyssnar kommer att få veta mer, lovar professorn. Om musiken som ska rama in vinterprogrammet finns desto mindre att säga.

– Jag musikväljer aldrig – jag är hopplös med musik!