Fakta: Områden som ingår i "Konst händer"

Amiralstaden, Malmö

Gamlegården, Kristianstad

Gärdeåsen, Ljusdal

Hageby, Norrköping

Hammarkullen, Göteborg

Holma, Malmö

Hässelby, Stockholm

Jordbro, Haninge

Kungsmarken, Karlskrona

Lindängen, Malmö

Prästholmen, Boden

Råby, Västerås

Råslätt, Jönköping

Tjärna ängar, Borlänge

Tynnered, Göteborg

I Tynnered utanför Göteborg ska högstadieskolan, efter misslyckade försök att bryta en nedåtgående spiral, läggas ner. Granne med skolan ligger fritidsgården Tyrolen vars ungdomar länge drivit frågan om ökad trygghet och mer inflytande i området, berättar ungdomskonsulenten Samuel Venegas.

Med hjälp av "Konst händer" hoppas man åstadkomma såväl möten med den lokala förvaltningen som en bättre miljö.

– Just nu handlar det väldigt mycket om att lyssna in ungdomarna, säger Susanne Alfjord, chef för kultur- och fritidsförvaltningen i Västra Göteborg.

Tynnered är ett av de 15 miljonprogramsområden som vaskat fram ur totalt 153 ansökningar. Regeringen har avsatt 25 miljoner kronor under tre år, och en grundförutsättning har varit att konstprojekten ska utformas tillsammans med de boende.

– Vi vände oss direkt till civilsamhället och frågade vad ni skulle vilja påverka genom konsten, berättar Lena From.

I regeringens direktiv sägs också att man ska inrikta sig på områden med lågt valdeltagande och utveckla metoder för medborgarinflytande.

Inleder samarbete

Projekten handlar till stor del om att skapa nya mötesplatser eller utveckla de befintliga. Som exempel kan nämnas Norrköping, där nyanlända arkitekter vill bygga till en mötesplats i området Hageby. I Jordbro i Haninge vill kulturföreningarna öppna den i dag slutna och stängda arkitekturen i kultur- och föreningshuset i centrum; det ska synas vad som pågår.

Lindängen i Malmö ska satsa mer på konstverk i gaturummen. I Hammarkullen i Göteborg har en grupp kvinnor gått samman för att bevara det nedläggningshotade badhuset, som varit en viktig mötesplats. Badet har nu räddats, och konstrådet ska samarbeta med lokala krafter kring renoveringen.

Skapar möten

– Konsten är bra på att skapa möten, både med sig själv och andra, och få nycklar till att bättre förstå vem man är och vilken plats man har i världen, säger Lena From.

– Det finns en längtan i de här områdena att träffa fler infödda svenskar. Konsten är en väldigt bra plats för detta eftersom konstupplevelsen ofta är ordlös. Man kan dela den med andra oavsett vilket språk man talar.