Ett internationellt forskarlag bestående av 23 akademiker har fastställt att Marlowes bidrag till Shakespeares pjäser om Henry VI är så betydande att bägges namn kommer att pryda framsidan när Oxford University Press ger ut nyutgåvor i höst, skriver The Guardian.

Teorin om Christopher Marlowes medförfattarskap har cirkulerat sedan 1700-talet, men det är först nu, med hjälp av modern datorteknik, som en fullödig analys har kunnat genomföras.

– Nu kan vi vara säkra på att Shakespeare och Marlowe inte bara influerade varandra utan även jobbade tillsammans. Det händer att rivaler samarbetar, säger Gary Taylor, professor vid Florida State University.

Inte mycket är känt om Christopher Marlowe. Han döptes i Canterbury 1564 och dog 1593. En populär konspirationsteori framhäver att Marlowe fejkade sin död och antog författarpseudonymen William Shakespeare, men den teorin ser allt mindre trolig ut i och med forskarlagets slutsats.