3,2 miljarder kronor. Det blev kostnaden för Singapores nya nationalmuseum som invigdes på tisdagen. Museet rymmer nu världens största publika samling av sydostasiatisk modern konst.

I samlingen finns över 8 000 föremål från 1800- och 1900-talen, såväl målningar, tryck, och skulptur som fotografier och videor.

Museet har även en särskild avdelning avsedd för konst uteslutande från Singapore.

Projektet är ett led i Singapores strävan efter att ses som ett nav för konst och kultur, och delvis skaka av sig sin traditionella image som ett samhälle enbart fokuserat på handel och kommers.