Musik vid Siljan har funnit sedan 1969 men har de senaste åren tappat publik. Nu ger festivalens styrelse ägarna, kommunerna runt sjön i Dalarna, rådet att avveckla och i stället hitta nya vägar att utveckla musiklivet.

– Går man tillbaka tio år i tiden var det ju helt annorlunda. Nu har vi ju till exempel Dalhalla, som är en stor aktör, och folks resvanor har förändrats. Därför tror vi att vi måste börja om på en helt ny form om att presentera musik vid Siljan, säger Bo Pettersson, ordförande för Musik vid Siljan, till P4 Dalarna.