– Det är ovanligt tidigt att få in konstnärerna innan vi startat projekteringen.

Johny Lindeberg, Trafikverket, om Västlänkens konstnärliga gestaltning.

Fakta: Konsttävling i två etapper

21 mars inleds första etappen, om Göteborgs central och Olskroken. Budget: Minst 8,5 miljoner kronor.

Tävlingsbidragen kan skrivas på svenska, engelska, danska eller norska. Juryn säger sitt i januari 2017.

Våren 2017 öppnar andra deltävlingen, om Korsvägen och Haga. Budget: Minst 7 miljoner per tågstation.

Kostnaden för hela projektet Västlänken är beräknad till 20 miljarder i 2009 års prisnivå, då budgeten togs.

Källa: Trafikverket

– Det är ovanligt tidigt att få in konstnärerna innan vi startat projekteringen, därför hoppas vi få ut extra mycket av dem, säger Johny Lindeberg, arkitekt på Trafikverket, till TT.

– Det här är en idétävling och allt är väldigt öppet. Konstnärerna kommer att vara på plats och samarbeta med arkitekter och konstruktörer.

Under måndagen inleds etapp ett i den internationella konstupphandlingen. Den omfattar Göteborgs central och tågområdet kring Olskroken, där det bland annat kommer att finnas ett femtontal broar.

En tiomannajury under ledning av Magdalena Malm, direktör för Statens konstråd, väljer vilka konstnärer som får delta. I juryn finns också Annika von Hausswolff, bildkonstnär.

Om ett år startar etapp två med en ny deltävling om de planerade tågstationerna vid Korsvägen och i Haga, välkända och känsliga miljöer.

– Kommunikationerna är ett riksintresse, kulturmiljöerna i Göteborg ett annat. För att få bygga Västlänken måste vi införliva kulturmiljön så att den synliggörs i anläggningen, och konsten kan vara ett sätt att göra detta, säger Johny Lindeberg.