Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har tagit ställning till den anmälan om "vanstyre" som kommit in från Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Nu meddelar UKÄ att de ska utreda ärendet vidare i vissa delar, rapporterar Sveriges Radios "Kulturnytt".

Anmälan, som är anonym och undertecknad "stora delar av KKH:s personal", lämnades in i mitten av januari. I den riktades hård kritik mot skolans "kaotiska arbetsmiljö", rådande straffkultur och toppstyrning från skolans rektor Marta Kuzma. Nyligen meddelade Kuzma att hon lämnar konsthögskolan i förtid för en tjänst vid Yales konsthögskola i USA.