Värmlands museum i Karlstad måste minska sina kostnader med 2,7 miljoner kronor, och nu bantas personalstyrkan med motsvarande sju heltidstjänster.

Enligt Lena Melesjö Windahl, styrelseordförande i Stiftelsen Värmlands museum, är åtgärderna nödvändiga för att få en budget i balans.

"Styrelsen har fattat ett enigt beslut i frågan och vi beklagar djupt att detta innebär personalneddragningar, men vi bedömer det som absolut nödvändigt utifrån rådande förutsättningar", säger hon i ett pressmeddelande.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2016.