Ökad försäljning

Försäljningen av barn- och ungdomsböcker ökade med 11,5 procent 2014 jämfört med föregående år. Böcker riktade till åldersgruppen 9-12 år ökade med 19,3 procent, enligt Förläggareföreningen.

Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) läste förra året 68 procent av barnen i årskurs 4-6 böcker minst en dag i veckan. För årskurserna 7-9 var siffran 48 procent.

Poppislistan

Dessa författares böcker lånades ut mest förra året på svenska bibliotek, enligt Sveriges författarfond:

1. Martin Widmark, 1,9 miljoner utlån.

2. Helena Willis, 1,1 miljoner utlån.

3. Helena Bross, 1 miljon utlån.

4. Astrid Lindgren, 844 000 utlån.

För de flesta stannar barnboksbussen vid tre hållplatser under livet. När man är barn, när man blir förälder och när barnbarnen börjar sova över eller det är dags för julklappar. Om en generation är 25 år säger det sig självt att mycket förändras. Samhället är inte detsamma, familjerna ser i många fall annorlunda ut och det har kommit ny teknik som konkurrerar med pappersböckerna.

Annat konkurrerar

Många barn- och ungdomsböcker som betraktades som klassiker för 50 år sedan är bortglömda i dag. En del tycker att Astrid Lindgrens böcker om Bullerbyn och Rasmus är falskt idylliserande och andra författares böcker har sorterats bort ur hyllorna med hänvisning till fördomsfullt språk eller förlegad människosyn.

Talar man om trender går det inte att bortse från larmrapporter om att barn läser böcker alltmer sällan, troligtvis för att det finns så mycket annat som konkurrerar. Det finns dock tecken på att det har vänt och klart är att barnboksutgivningen slår rekord, försäljningen ökade förra året med drygt elva procent och för böcker riktade till 9-12-åringar med över 19 procent.

Men hur har innehållet i böckerna förändrats?

– Det är svårt att säga något generellt, men i dag har barnboken mycket högre status i samhället än tidigare, det pratas om barnböcker mycket mer. Det är nästan lite hippt att hålla på med barn- och ungdomslitteratur, säger Karna Nyström, barnboksbibliotekarie, litteraturpedagog och som för några år sedan skrev en egen kanon, "100 böcker att läsa innan man blir vuxen".

Den kanske viktigaste förklaringen är bokpriserna August och Alma (priset till Astrid Lindgrens minne), menar hon.

– När vi för några år sedan skulle skylta med Augustnomineringarna på biblioteket och letade i tidningarna stod bara de nominerade i vuxenklassen. Så styvmoderligt skulle man aldrig behandla barnlitteraturen i dag.

Goda värderingar

När det gäller innehållet finns det förstås också trender. Barnböckerna påverkas av samhällsskiftningar precis som vuxenlitteraturen, men kanske inte lika mycket och på samma sätt. Under senare decennier är det uppenbart att populära filmer och tv-serier skapat genrer som inte fanns förut.

– Den socialrealistiska och politiserade barnboken var stor på 1970-talet. På 1980-talet började det komma lite mer fantasy och på 1990-talet kom väldigt svarta ungdomsböcker och då myntade någon begreppet "idyllfobi". I dag ser medievärlden helt annorlunda ut och det påverkar utgivningen väldigt mycket.

– Men fortfarande används barnlitteraturen i stor utsträckning för att förmedla goda värderingar. Vi har inte helt frigjort oss från Elsa Beskow och tanken att barnböckerna i någon mening ska vara uppfostrande, men under varje decennium görs det på ett nytt sätt. Just nu har vi en ganska politiserad debatt om hur genus ska framställas i barnböcker och att de inte får förmedla förlegade värderingar, säger Karna Nyström.

Kan det skapa en rädsla hos författarna för att snubbla över någon gräns?

– Det tror jag säkert. För några år sedan sa Ulf Stark "i dag går det inte att teckna en säl utan att den har flytväst". Folk har mycket åsikter och det finns en väldigt moralisk syn på det som ska förmedlas till barnen.

Om frågan ska bollas vidare till en författare, vem är då bättre än Martin Widmark, som med Lasse Majas detektivbyrå och flera andra bokserier för några år sedan puttade ned Astrid Lindgren från förstaplatsen över mest utlånade författaren på svenska bibliotek?

– Jag drivs av lusten att kommunicera och det är förstås ett resultat av att jag har jobbat som lärare i nästa 20 år. Jag försöker hela tiden tänka på vem som ska läsa böckerna och hitta en berättelse som angår barn. Sedan berätta den på ett sätt som gör att barnen faktiskt kan ta den till sig.

Inga fler negerkungar

– Alla lever i ett sammanhang och det är klart att man som författare påverkas av det som sker runt omkring. Men en berättelse kan väldigt fort bli daterad om man till exempel använder ett uttryck som ungdomar använder. Jag har själv tonåringar hemma och de kan nästan skratta ihjäl sig när jag försöker använda deras uttryck.

Martin Widmark håller med om att dagens krav på att "skriva rätt" påverkar författarna.

– Det är en ängslan på gott och ont. Böckerna påverkar och det är klart att vi ska ta bort Astrid Lindgrens gamla "negerkung". För mig är det självklart att man ska ändra språket så att folk inte blir ledsna, men att böcker plockas undan vill jag inte vara med om. Jag räknar med att folk är så skärpta att de själva kan skaffa sig en uppfattning.

– Det är klart att mina värderingar lyser i genom i böckerna, vad jag tycker anser är ett schysst samhälle och hur man bör bete sig mot andra. Men att därifrån skriva en pekpinnetext om vad folk ska tycka är något helt annat.