Fakta: Bokmässan 2016

Bokmässan i Göteborg i siffror:

Besökare: 96 293

Utställare: 836

Huvudutställare 617

Monteryta: 11 863 kvadratmeter

Representerade länder i utställningen: 28

Antal seminarier: 422

Programpunkter totalt: 4 190

Maria Källsson ser tillbaka på ett fyra dagar långt arrangemang som i år erbjöd besökarna fler programpunkter – 4 190 stycken – än tidigare.

Sammanlagt besöktes Bokmässan av 96 293 personer, en ökning med nästan 2 000 besökare jämfört med i fjol.

Det blev publikrusning till signeringen av Ingemar Stenmarks bok "Mer än bara åk" och det mest välbesökta seminariet var KG Hammars samtal med Patti Smith.

Maria Källsson säger att Bokmässans nya satsning, det så kallade Mångspråkstorget med litteratur på över 40 språk, blev lyckad.

Stal rubrikerna

Samtidigt var det en annan fråga som stal rubrikerna på årets mässa.

– Det kan inte ha undgått någon att vi har haft yttrandefrihet i fokus och att vi själva blev föremål för den diskussionen inför årets mässa. Det man kan säga är att debatten har varit väldigt revitaliserande på många sätt. Komplexiteten i yttrandefriheten har verkligen lyfts ur många olika aspekter, säger Maria Källsson.

Diskussionen kring Bokmässans hantering av tidningen Nya Tiders närvaro på årets mässa har fått ledningen att tänka över hur den ska förhålla sig till yttrandefrihetsbegreppet.

– Huruvida vi ska ha en mer restriktiv syn på yttrandefrihet eller en väldigt generös tolkning av yttrandefrihet. Det är ett arbete vi ska fortsätta under hösten för att sedan kunna presentera en tydlig princip vi ska hålla oss till i de här frågorna, säger Källsson.

"Debatterats vilt"

Maria Källsson tror inte att uppmärksamheten kring Nya Tiders närvaro på Bokmässan har påverkat mässans besökare.

– Det här har varit en fråga som har debatterats vilt i medierna. Men bland Bokmässans besökare, det vill säga bokälskare, tror jag inte att det här är en primär fråga alls. Att tro att Nya Tider skulle frånta vikten av Bokmässan för författare och besökare är att tillmäta den tidningen alldeles för stor betydelse.

Nästa år är bildning huvudtemat för Bokmässan. Temat anknyter bland annat till reformationsjubileet 2017 och Svenska kyrkan kommer att ha en stor roll på mässan. Dessutom kommer den finländska litteraturen att uppmärksammas särskilt med anledning av Finlands 100-årsjubileum som egen nation.