– Det låter ju hemskt att säga, men jag gillar människorna på Östermalm. Jag känner mig trygg. Jag blir rädd på Söder, säger hon till Allt om Stockholm.

Enligt Wahlgren, som själv är bosatt på Lidingö, är det "mycket drogpåverkade människor" i stadsdelen, även om hon inte vill dra hela söder över en kam.

– Men där jag är kring Göta Lejon är det ganska rörigt. En gång bodde jag på Kocksgatan och det var inte roligt.

Subjektiv känsla

Krister Sundgren är samordnare för Söderandan, det lokala brottsförebyggande rådet i Södermalms stadsdelsområde. Han har bott på Södermalm i över 30 år och har aldrig känt sig otrygg, men säger samtidigt att det är en högst subjektiv känsla.

– Jag har respekt för om hon känner sig otrygg, men enkäter visar att känslan av trygghet har ökat här de senaste åren. Grova brott har minskat på Södermalm, precis som det gjort i övriga Sverige.

Många krogar

Samtidigt har stadsdelen många besökare och många krogar, vilket gör att det kan bli stökigt på en del platser vissa tider. Men han tror inte att det är någon skillnad på Söder och Östermalm när det gäller våldsbrott.

– Och man ska komma ihåg att de som har störst anledning att vara otrygga ute är unga män. En ung kvinna har mig veterligen inte större risk att råka ut för något på Söder än i andra delar av staden.