Mellan 2014 och 2015 sjönk omsättningen för förlaget, som ger ut bland andra Hilary Mantel och Marilynne Robinsson, med 1,5 miljoner kronor vilket också är huvudanledningen till försäljningen, skriver Svensk Bokhandel.

– Det här gör att vi säkrar en framtid för förlaget. När man sysslar med så otroligt långsamma saker som skönlitteratur är det otroligt viktigt att kunna säga till författarna att den här boken ger vi ut om tre år eller om fem år, eller att det här författarskapet behöver tio år på sig och jag kommer att vara där, vi kommer att vara där, säger Svante Weyler till TT.

Svår att följa

En annan bidragande orsak till försäljningen är den snabba tekniska utvecklingen på bokmarknaden som är svår att följa och orientera sig i för ett litet förlag med begränsade resurser.

Weyler förlag fortsätter som självständigt bolag. Förlaget sitter kvar i Gamla Stan och behåller både personal och författare. Genom försäljningen måste dock Svante Weyler stå till svar inför förlagets nya ägare.

– Vi får ingen andra krav på oss än de vi har ställt på oss själva: överlevnad på lång sikt, man ska gå med vinst för att vara fri. Marknaden för kvalificerad skönlitteratur och fackprosa har inte blivit enklare, då blir det viktigare med den här typen av långsiktighet och trygghet, säger Svante Weyler.

– Det jag gillar mest med Natur & Kultur är deras väldigt höga ambitioner när det gäller allmänutgivning.