Enligt en sammanställning som Washington Post gjort finns det idag 10 länder eller vissa delar av de länderna där man kan bli straffad med döden för homosexualitet. 

Fotnot: i en tidigare version av artikeln fanns felaktigheter. Metro har nu rättat artikeln och beklagar det inträffade.