När det så kallade domedagsvalvet på Svalbard öppnades för femte och sista gången i år tillfördes 10 060 nya fröprover. Proverna kommer från Filippinerna, Indien, Nigeria och Peru.

Valvet, som ligger vid foten av Platåberget, är ett säkerhetslager för världens genbanker. Det erbjuder gratis förvaring av frön från mat- och nyttoplantor från hela världen. På så sätt kan grödor som förstörs till följd av naturkatastrofer, krig eller brist på resurser återskapas. Valvet kallas ibland för "Noaks sädesark".

Nyligen togs fröer från det krigshärjade Syrien ut från valvet för att skickas till Marocko och Libanon.