Fakta: Smyckeslagen

Smyckeslagen trädde i kraft i februari med stöd av Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, De konservative och Socialdemokraterna.

Samtidigt klubbades lagändringar som innebar längre väntan på familjeåterförening, att det blir svårare att få permanent uppehållstillstånd och att asylsökande får mindre bidrag.

Ursprungsförslaget innebar att tillgångar på mer än 3 000 danska kronor skulle beslagtas. Efter omfattande internationell uppmärksamhet och kritik höjdes gränsen till belopp över 10 000 kronor. Samtidigt undantogs telefoner, klockor och smycken med affektionsvärde.

– Det är enligt min mening helt rimligt att man själv ska betala om man klarar sig själv, när man kommer hit som asylsökande, kommenterar Danmarks utlännings- och integrationsminister Inger Støjberg (Venstre).

Den så kallade smyckeslagen väckte stor internationell uppmärksamhet när den infördes i februari. Asylsökandes ägodelar värda mer än 10 000 danska kronor beslagtas av polis för att kunna användas till uppehället i Danmark. Inte heller en dansk medborgare som äger mer än 10 000 kronor får ekonomiskt bidrag från staten, påpekar Støjberg.

Telefoner, klockor och smycken med affektionsvärde är undantagna, likaså tillgångar på utländska konton. Dansk Folkeparti ser det som hål som bör täppas till.

– Vi ser gärna att man arbetar vidare med lagen, så att man gör det ännu lättare att konfiskera tillgångar som asylsökande har med till Danmark, säger partiets talesman Martin Henriksen.

Jacob Mark, företrädare för Socialistisk Folkeparti, tycker däremot att hela lagen är onödig.

– Vi talar om deras sista pengar, som de tagit med på sin flyktväg. Detta är en symbollag, säger han.