Totalt plockades 141 råttor upp ur en kanal i Malmö under måndagen. Sommarjobbaren Sanne Svensson och hennes kollega Bengt Fransson från Malmö stads avdelning för kommunteknik fick en ovanlig arbetsdag – sju timmars råttplockande.

– I början var det jätteäckligt. Råttorna var stora och uppsvällda och de luktade också. Men man kommer snabbt in i det, vi vande oss, säger hon till TT.

Med en skräpplockare togs råttorna upp och lades i soppåsar. Nu kommer de troligen att brännas. Flertalet döda råttor hittades kring den pumpstation varifrån råttorna spolats ut efter midsommarhelgens kraftiga regn, men en del hade flutit ut längre i kanalen.

– Vi är nöjda och tror att vi har fått upp alla. Vi får se om det flyter ut fler.