Det brittiska överhuset har röstat igenom ett förslag som ska göra det möjligt för personer över 16 år att delta i den folkomröstning om EU-medlemskapet som ska hållas i Storbritannien före slutet av 2017.

I vanliga fall får bara personer över 18 år rösta i Storbritannien, men röster om att sänka ålderströskeln höjdes efter att 16- och 17-åringar tilläts delta i omröstningen om Skottlands självständighet.

Både över- och underhuset måste dock ge klartecken för den åldergräns som ska tillämpas i omröstningen, vilket riskerar att bli en utdragen process där förslaget skickas fram och tillbaka innan ett slutgiltigt beslut tas.