Upp emot 166 000 personer har tvingats på flykt från sina hem sedan januari på grund av den pågående konflikten i Sudans Darfurregion. Sammanlagt uppskattar FN att omkring 2,5 miljoner har lämnat sina bostäder på grund av sammandrabbningar mellan olika folkgrupper och mellan rebeller och sudanesisk militär.

FN säger att 100 000 av flyktingarna är bekräftade fall, medan 66 000 fortfarande måste verifieras.

Beräkningen för 2015 är klart lägre än hur många som flydde sina hem 2014, då 286 000 tvingades fly.

Men FN-representanten Ivo Freijsen för FN:s samordningsorgan för humanitära frågor (Ocha) säger att det humanitära läget i Darfur fortfarande är problematiskt och att man försöker finna långsiktiga lösningar för de många internflyktingarna i landet.