Fakta: Förändrade skatter och bidrag 2016

Den högsta föräldrapenningen sänks med 130 kronor per månad före skatt.

Den högsta sjukpenningen sänks med cirka 20 kronor per vecka med sjukpenning.

Den maximala fastighetsskatten höjs 150 kronor till 7 412 kronor per år.

Studiemedlen sänks med 43 kronor per fyraveckorsperiod till 9 905 kronor vid heltidsstudier.

Fler ska betala statlig skatt. Den som tjänar över 38 000 kronor per månad får betala 110 kronor mer i skatt.

Skatten höjs för inkomster över 50 000 kronor per månad. Den som tjänar 60 000 får betala 300 kronor mer per månad.

Höjd bränsleskatt. Kör man 1 500 mil per år och bilen drar 0,75 liter milen ökar kostnaderna med 680 kronor för en bensinbil och 740 kronor för en dieselbil.

Taket i rut sänks från 50 000 till 25 000 per person och år. Rot-subventionen sänks från 50 till 30 procent.

Källa: Swedbank

Fakta: Swedbanks typhushåll

Hushållstyp Kvar efter nödvändiga utgifter (kr) Förändring (kr)

Tvåbarnsfamilj i småhus 12 690 1 330

Tvåbarnsfamilj i hyreslägenhet 17 200 1 060

Ensamstående förälder i hyreslägenhet 7 870 1 000

Pensionärspar i hyreslägenhet 7 610 880

Garantipensionär i hyreslägenhet 1 840 250

Arbetslös i hyreslägenhet 2 250 3 160*

Har tidigare legat på minus

Källa: Swedbank

– Jag är överraskad över storleken på förbättringen. Vi hade räknat med att det skulle bli bättre, men inte med så här mycket, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank.

Det går strålande för svenska hushåll. Löntagare, pensionärer, arbetslösa – samtliga typer av hushåll – kan se fram emot att få mer pengar i plånboken nästa år, enligt Swedbank och Sparbankerna som sedan lång tid tillbaka analyserar den ekonomiska utvecklingen för en rad typhushåll. Störst förbättring får arbetslösa tack vare förändringar i a-kassan.

– Från att gå back med drygt 900 kronor får en arbetslös i stället knappt 2 300 kronor över. Det vill säga 3 200 kronor mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques.

1 000-lapp

De flesta hushåll får åtminstone 1 000 kronor mer att göra av med sedan skatterna och andra nödvändiga utgifter är betalda. Exempelvis kan en småbarnsfamilj som bor i villa och har knappt 2,5 miljoner kronor i lån räkna med drygt 1 300 kronor mer i månaden att spendera, enligt Swedbanks beräkningar.

Inkomstpensionerna ökar med över fyra procent till nästa år, mer än de väntade löneökningarna. Totalt kan ett pensionärspar i hyreslägenhet räkna med 900 kronor mer i månaden. Sänkt skatt och höjt bostadstillägg ger garantipensionärer 250 kronor mer i månaden.

I grund och botten är förstås utvecklingen ett resultat av att svensk ekonomi gått bra under lång tid. Sedan mitten av 1990-talet har de reala disponibla inkomsterna, pengarna man har kvar att röra sig med när skatten är betald, ökat med upp till 60-70 procent.

Höjd ränta hot

– Det är väldigt många år nu som hushållen fått en klar inkomstförstärkning. Det går bra för Sverige och det ser bra ut inför 2016. Och håller tillväxten och sysselsättningen i sig är utsikterna goda för 2017 också, säger Arturo Arques.

Hotet mot den goda utvecklingen är enligt Arques främst stigande ränta i kombination med hushållens skuldsättning.

– Många äger sitt boende och har stora skulder. Går räntan upp, och det är troligt när konjunkturen stärks, ökar boendekostnaderna kraftigt, med flera tusenlappar för många hushåll, säger Arques.