Sedan den 1 februari har 25 personer stoppats då de försökt gå till Sverige via Öresundsförbindelsen. Av dem hade tidigare 20 sökt asyl i Danmark och en i Sverige, rapporterar News Øresund.

För att stoppa dessa livsfarliga vandringar har Köpenhamnspolisen satt upp varningsskyltar och dessutom har värmesensorer installerats för att det snabbt ska gå att upptäcka om någon går i järnvägs- och motorvägstunneln.