Regeringen vill lägga 300 miljoner kronor extra om året på lärarassistenter i lågstadieskolor, enligt Rapport i SVT. Pengarna ska i första hand gå till skolor som tagit emot många nyanlända.

Tillskottet gäller läsåren 16/17, 17/18 och 18/19. Enligt regeringen ska det leda till 600 nyanställda lärarassistenter som ska avlasta lärarna. Medlen kommer enligt Rapport från regeringens lågstadiesatsning i fjol som inte användes fullt ut.

För ett par veckor sedan föreslog Moderaterna en motsvarande satsning på 200 miljoner kronor för 500 nya lärarassistenter. Lärarfacken reagerade positivt redan då.

– Det är glädjande att det nu finns en bred politisk enighet och medvetenhet om vikten av att värna lärarkåren, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till TT.

M-ledaren Anna Kinberg Batra välkomnar "att regeringen ansluter sig till vårt förslag".