Enligt forskarna kan linserna, som bara är 0,1 millimeter i diameter, tillverkas och placeras direkt på en bildsensor eller längst ut på en mycket tunn optisk fiber som exempelvis kan användas som ett endoskop vid medicinska undersökningar.

Med dagens tillverkningstekniker är det omöjligt att tillverka så små linser med bibehållen optisk kvalitet.

Forskare vid Universität Stuttgart i Tyskland, däremot, använde en femtosekundlaser för att tillverka mikrolinser med hjälp av en 3D-skrivare.

För att demonstrera den nya tekniken tillverkade forskarna tre olika linser som sattes samman till en enda mikrolins längst ut på en optisk fiber som var så tunn att den fick plats inuti en vanlig kanyl. Objekt på tre millimeters avstånd från fibern kunde sedan avbildas klart och tydligt i andra änden av den 1,7 meter långa fibern.

Enligt forskarna öppnar tekniken dörren för en helt ny generation av miniatyrinstrument.