Det hette att den "stora proletära kulturrevolutionen" skulle rensa ut de icke renläriga som sades ha infiltrerat Kinas mäktiga kommunistparti. Revolutionen skulle förnyas, med hjälp av enorma väggtidningar skulle massorna få klart för sig vilka åsikter som var de korrekta.

Men resultatet blev en våldsvåg. Bara dagar efter att revolutionen utlysts kritiserade en filosofilärare vid Pekings universitet skolledningen för att förtrycka de revolutionära. Det ledde till bildandet av Röda gardet, grupper av passionerat Maotrogna studenter som misshandlade lärare och andra misstänkta till döds.

Kulturrevolutionen satte miljontals människor i hårt arbete och tusentals avrättades. Våldet var som mest intensivt de första åren, 1968 skickades rödgardisterna ut på landet för omskolning. Men revolutionen ebbade inte ut förrän 1976, då Mao Zedong dog.

1981 slog kommunistpartiet fast att den orsakat det "mest allvarliga bakslag och de största förlusterna" för partiet, landet och folket sedan grundandet av Folkrepubliken Kina 1949.