Regeringen vill öka möjligheterna att på "laglig och trygg väg" ta sig till Sverige. Regeringen föreslår därför att mottagandet av flyktingar för vidarebosättning, så kallade kvotflyktingar, ökas successivt. Tanken är att antalet kvotflyktingar ökar från dagens 1 900 till 3 400 år 2017 och till 5 000 från och med 2018.

Ökningen ska delvis finansieras genom att det internationella biståndet minskas i takt med att antalet kvotflyktingar ökar, som mest med 367 miljoner kronor år 2020.

Samtidigt skjuter regeringen till 6 miljoner kronor i budgeten för Rättmedicinalverket. Pengarna är avsedda att användas till de omstridda åldersbedömningarna av ensamkommande flyktingbarn.