Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Fortifikationsverket har tillsammans fått uppdraget att ordna fram tältplatser åt asylsökande.

Enligt Migrationsverket behövs 50 000 tältplatser redan i år. Men det går inte.

– Vi vill förvarna Migrationsverket om det så att man inte skruvar upp förväntningarna och blir besviken, säger Anneli Bergholm Söder, operativt ansvarig vid MSB.

En rad hinder på vägen

Framförallt är det svårt att hitta lämplig mark, enligt MSB.

– Man behöver ganska stora markområden med goda markförhållanden och förberedd infrastruktur för att det här ska bli lyckosamt. Den typen av ytor är begränsade, säger Anneli Bergholm Söder.

När lämplig mark hittats måste en rad åtgärder vidtas innan några tält kan uppföras. Samtidigt ska lagar och regler följas.

– Man kan behöva dra el, vatten och avlopp och så vidare. Dessutom finns ett regelverk för byggnader. Om tält ska användas under en längre tid så betraktas det som byggnader och måste uppfylla alla de krav som plan- och bygglagen ställer, samt en rad andra regelverk, som bygglov. Då är det inte bara att ställa upp ett tält, säger Anneli Bergholm Söder.

Hittills har fyra områden hittats – där sammanlagt 4 000 personer kan bo. De fyra tältlägren ska bli pilotprojekt för framtida läger.

– Tanken är att vi ska hitta en grundstruktur för hur man bygger ett tältläger så att det blir hållbart och fungerar utifrån svenska förutsättningar och det regelsystem som finns. Sedan ska vi kunna jobba snabbare, säger Anneli Bergholm Söder.

När de 4 000 platserna kan bli klara är oklart.

"Ingen campingutflykt"

Mikael Ribbenvik, operativ chef för Migrationsverket, har förståelse för att man inte kan få de 50 000 platser man behöver i år.

– Det är ingen campingutflykt. Man ska kunna visats där under drägliga förhållanden.

TT: Hur löser ni situationen?

– Vi löser den som vi gör just nu, med extraordinära åtgärder som att förlägga på madrass i korridor på alla ställen vi hittar.

– Det tillkommer hela tiden platser, men efterfrågan överstiger tillgången eftersom det kommer så många människor på samma gång, säger Mikael Ribbenvik.