– Det behövs jättemycket tid, vi tycker att vi har ont om tid.

Mats Lindroos, acceleratorchef vid forskningsanläggningen ESS, som håller på att byggas i Lund. Den ska tas i bruk om sju år.

Fakta: European Spallation Source

Sverige och Danmark är värdländer för European Spallation Source (ESS) som håller på att byggas i Lund. Byggkostnaden blir 1,84 miljarder euro, varav värdländerna ska stå för nästan hälften och övriga europeiska partnerländer för resten.

Syftet är att skapa neutronstrålar, som kan användas i utforskandet av olika material. Förhoppningen är att det ska leda till framtida upptäckter inom exempelvis nanoteknologi, life science, läkemedelsområdet, materialvetenskap och experimentell fysik.

Anläggningen ska vara färdig att tas i bruk år 2023.

Källa: ESS

Än så länge är det bara tunnelns betongskal som är klart. Till hösten inleds inredningsarbetet. I tunneln och på själva acceleratorn är det i storleksordningen en halv miljon delar som ska sättas på plats, förklarar ESS acceleratorchef Mats Lindroos.

– Det behövs jättemycket tid, vi tycker att vi har ont om tid, säger han till TT.

Att tunneln är så lång beror på att det krävs för att protonerna ska kunna komma upp i den enorma hastigheten. Det sker med hjälp av en supraledande accelerator, vilket kräver en temperatur på minus 272 grader. 43 väldigt effektiva frysar, så kallade kryomoduler, hör därför till inredningsdetaljerna i tunneln.

När protonerna når träffmålet vid tunnelns slut skapas neutroner för användarnas instrument. Biologer, kemister, fysiker, forskare från verkstadsindustrin och många andra kommer att använda anläggningen för att studera egenskaper hos olika material.

– Vad vi gör är ett jättemikroskop som är väldigt, väldigt precist, säger Mats Lindroos.