Forskare vid Karlsruher teknologiska institut i Tyskland har kommit fram till att världens naturkatastrofer sedan år 1900 har orsakat ekonomisk skada för 7 biljoner dollar – alltså 7 miljoner miljoner dollar (motsvarande 57 biljoner kronor, eller 57 000 000 000 000 kronor). Dessutom har över 8 miljoner människors liv krävts i katastroferna.

Nästan 60 procent av skadorna har orsakats av översvämningar och stormar, med översvämningar som den största boven med 38,5 procent av kostnaderna, uppgav forskarna vid ett möte i Wien.

De har bland annat också räknat på jordbävningar, vulkanutbrott, torka, värmeböljor samt skogs- och markbränder och katalogiserat uppgifter om ungefär 35 000 naturkatastrofer mellan 1900 och 2015.

Av dödsoffren har cirka 2,3 miljoner krävts efter jordbävningar. Av dessa har ungefär 60 procent dött i rasade byggnader medan 28 procent har dött i en tsunami eller jordskred som startats av jordbävningen.