Fakta: Fartygskatastrofer

Kollisionen mellan Andrea Doria och Stockholm 1956 blev mycket uppmärksammad men hör inte till de större fartygskatastroferna eftersom relativt få människoliv gick förlorade.

Den mest kända av alla fartygsolyckor är sannolikt Titanics förlisning 1912. Efter att ha kört på ett isberg sjönk fartyget, varvid över 1 514 passagerare drunknade.

En av de värsta katastroferna genom alla tider inträffade i andra världskrigets slutskede 30 januari 1945 då en sovjetisk ubåt sänkte det tyska passagerarfartyget Wilhelm Gustloff i södra Östersjön. Cirka 9 400 personer omkom, de flesta civila flyktingar.

Källa: NE

Olyckan, som blev mycket uppmärksammad, inträffade vid Nantucket utanför USA:s östkust.

Andrea Doria med 1 134 passagerare var på väg till New York, medan Stockholm med 534 passagerare var på väg därifrån.

Dimman låg tät över havet men båda hade radar. Trots detta låg de av oklar anledning på kollisionskurs och när de såg varandra girade Andrea Doria åt fel håll, babord.

Vid smällen rände Stockholm in i sidan på Andrea Doria.

– Det var som att skära i smör, berättade Ernst Carstens-Johannsen, tredjestyrman på det svenska fartyget.

Stockholm fick hela förstäven intryckt, men lyckades hålla sig flytande. Andrea Doria drabbades av slagsida och gick till botten. Lyckligtvis räddades nästan alla passagerare. Vid själva kollisionen omkom dock 46 personer.

Försök gjordes efteråt att bärga Andrea Doria, men förgäves. Stockholm, däremot, reparerades och är fortfarande i drift, nu omdöpt till Astoria. Sedan 2010 är hon världens äldsta, ännu aktiva, oceangående passagerarfartyg.