Fakta: UNHCR:s flyktingrapport för 2015

I UNHCR:s rapport "Global trends – Forced displacement in 2015" presenteras siffror som rör människor på flykt i världen under 2015.

65,3 miljoner människor är på flykt.

40,8 miljoner människor är på flykt i sina egna länder.

21,3 miljoner människor räknas som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention.

12,4 miljoner räknas som nyligen drivna på flykt.

86 procent av alla flyktingar lever i utvecklingsländer.

2 miljoner människor ansökte om asyl någonstans i världen.

3,2 miljoner människor väntade vid slutet av 2015 på beslut i sina asylärenden.

Flest nya asylsökande fanns i Tyskland (441 900), följt av USA (172 700), Sverige (156 400) och Ryssland (152 500)

Källa: UNHCR

Under 2015 sattes ett nattsvart rekord: Antalet människor på flykt passerade 60 miljoner. Enligt en rapport som FN:s flyktingorgan UNHCR presenterar i dag är nu 65,3 miljoner människor på flykt i världen. Siffran inbegriper människor på flykt i sina egna länder, en grupp som inte klassas som flyktingar enligt FN:s flyktingkonvention från 1951.

– Det är en ökning med tio procent från föregående år och det är det största antalet som UNHCR någonsin har haft sedan organisationen grundades 1950, säger Fredrik Sperling, pressekreterare för UNHCR Nordeuropa till TT.

Miljon över Medelhavet

Fler än en miljon människor korsade under 2015 Medelhavet för att ta sig till Europa. En stor majoritet, fler än 850 000 personer, tog sig över Egeiska havet till Grekland.

– Vi ser hur många länder i Europa, som Tyskland och Sverige, tar ett stort ansvar. Men vi ser också hur länder på Balkan stänger sina gränser. EU måste ha ett fungerande asylsystem och genomföra de beslut som har fattats, säger Fredrik Sperling.

FN:s flyktingkommissarie Filippo Grandi oroas över att europeiska länder höjer trösklarna för flyktingar.

– Resten av världen tittar på Europa som den region där asylrätten traditionellt sett har hållits högt. De här negativa exemplen har en smittsam effekt på andra delar av världen och kommer så småningom påverka flyktingar över hela världen, säger han i en intervju på UNHCR:s sajt.

Hårdast drabbade

En stor majoritet av alla som flyr från krig och våld är så kallade internflyktingar, människor som är på flykt i sina hemländer.

– Som mest akut är situationen för de flyktingar som vi inte lyckas nå, som till exempel inne i krigets Syrien eller i norra Libyen, säger Fredrik Sperling.

Mer än hälften av världens flyktingar kommer från tre länder: Syrien, Afghanistan och Somalia.

Turkiet, Pakistan, Libanon, Iran och Etiopien är de länder där det största antalet flyktingar lever. I Turkiet finns nu 2,5 miljoner flyktingar. Men nästan nio av tio flyktingar under UNHCR:s mandat befinner sig i utvecklingsregioner, i länder som ofta har små resurser tillgängliga för att hjälpa utsatta människor.

– Ta ett land som Sudan. Där finns en stor syrisk flyktinggrupp och man tar emot alla syriska flyktingar med öppna armar. Då måste EU, med 500 miljoner invånare och ett stort välstånd, kunna ta emot flyktingar, säger Fredrik Sperling.