Många danskar skadades av fyrverkerier i samband med nyårsfirandet. Men antalet rapporterade skador är betydligt lägre än för ett år sedan.

Mellan klockan 18 på nyårsafton och 6 på nyårsdagen registrerades 75 fall av skador kopplade till fyrverkerier. Av dessa kategoriseras 28 fall som ögonskador och 26 som handskador. Under motsvarande tid för ett år sedan registrerades omkring 100 fyrverkeriskador.

Siffrorna täcker bara de fall där någon ringt larmnumret 112 och den skadade blivit hämtad med utryckningsfordon. Skadade som på egen hand tagit sig till sjukhus ingår inte.