Fakta: Säljakt

Jaktens syfte är att skydda fisket från skador på fångst och redskap.

Antalet gråsälar i svenska vatten beräknas vara över 30 000. I år får 480 skjutas i skyddsjakt.

Flest gråsälar får fällas i Gävleborg, 70, Norrbotten, 60, Gotland, 50 och Blekinge, 45.

Knubbsälarna beräknas vara omkring 15 000. Av dem får 260 skjutas, främst i Västra Götaland, 125 och Halland, 75.

Vikaren är minst till storleken av sälarterna. Av de minst 17 000 som finns i Bottenhavet får nu 100 skjutas.

Med tre sälarter, 14 kustlän, flera jaktperioder och ibland lokala eller kompletterande beslut är skyddsjakten på säl inte helt lätt att överblicka. I år får 480 gråsälar, 260 knubbsälar och 100 vikare fällas, enligt det beslut Naturvårdsverket nu tagit.

Syftet med jakten är att skydda fisket. Sälars attacker på redskap och mumsande på fångsten beräknas vålla skador för mer än 30 miljoner kronor varje år.

I år skärps skrivningen om att jakt endast får ske inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs. Samtidigt återinförs kravet på att jägaren måste få tillåtelse från den som har jakträtten. Det räcker inte länge att informera. I vissa fall kan tillstånd ges av länsstyrelsen.

För knubbsäl är jakten indelad i perioder. Den första gällde till och med mars. I Västra Götaland sköts då dubbelt så många knubbsälar som man fick fälla, 41 i stället för 20.

– Det har man inte rätt till. Vi får fundera på om vi behöver göra något med anledning av detta, säger Emil Ekström, handläggare på Naturvårdsverket.