Fakta: Svenskarna och internet 2015

77 procent av befolkningen har en smart mobil och 76 procent använder internet i den.

59 procent har tillgång till en surfplatta.

32 procent av använder betalningsappen Swish.

70 procent av internetanvändarna tittar på film och video på nätet.

Studenter lägger i snitt 36 timmar på nätet per vecka. Siffran för den sammanslagna gruppen "Alla" är 21 timmar.

Bristande kunskap om datorer, ovilja att testa ny teknik samt ointresse är de vanligaste förklaringarna till att 200 000 med tillgång till nätet inte utnyttjar det.

63 procent av alla över 12 år vet vad en hashtag är. Lite färre har koll på "tweet" och "podd".

I snitt har svensken 10 privata konton som kräver lösenord.

Åldergruppen 16-25 tillbringar överlägset mest tid på nätet med mobilen - snitt 13,9 timmar per vecka.

Källa: ISS

Internetstiftelsen IIS (tidigare punkt.se) gör årligen den grundligaste undersökningen om svenskarna och internet och årets upplaga visar att 93 procent av befolkningen har tillgång till internet hemma. En knapp tredjedel har fiber, ungefär lika många har adsl (via de gamla telekablarna), 16 procent har mobilt bredband och lite färre får sin uppkoppling via kabel-tv-uttaget.

Kan bli snabbare

Av det kan man dra slutsatsen att det är långt i från alla som har snabbt internet, om man med det menar 100 mb per sekund som förra regeringen ville att 90 procent av befolkningen och företagen ska ha senast 2020. Enligt Post- och telestyrelsens undersökning var det förra året 61 procent av hushållen och företagen som hade tillgång till den hastigheten.

Men frågan om hela Sverige är digitaliserat handlar inte bara om uppkopplingshastigheter. 650 000 svenskar har ingen tillgång till nätet alls och tillsammans med de ointresserade blir det 840 000 medborgare över tolv år som inte är uppkopplade.

"En jätteutmaning"

– Det är 650 000 som står utanför nätet i dag, det är mer än ett helt Göteborg. Även om det är 70 000 färre än förra året så återstår en jätteutmaning. Det är nog nästan oundvikligt att det blir ett glapp med många ovilliga eller ointresserade, men frågan är om vi kan offra dem, säger Emanuel Karlsten, journalist och rådgivare i digitaliseringsfrågor.

Det finns några punkter i undersökning som är särskilt intressanta, men som saknar svar. Andelen som uppgett att de e-handlat det senaste året har minskat med 6 procentenheter till 79 procent. Andra undersökningar visar på ökningar i krontal. Och varför använder 16–25-åringar surfplattor i mycket mindre utsträckning än andra åldersgrupper utom +76-åringarna. Betraktas en 10-tumsskärm som barnslig eller gubbig?