Fakta: Testbädd Sverige

I Testbädd Sverige ingår bland annat:

Medel till Vinnova och Formas för att förstärka samverkan mellan näringsliv, lärosäten och offentlig sektor. Ett ökande anslag till 500 miljoner kronor år 2020.

Statsbidraget till industriforskningsinstitutet Research Institutes of Sweden AB (Rise) ökar med 100 miljoner kronor från och med 2018.

Vinnova tillförs, fullt utbyggt 100 miljoner kronor per år för att utveckla och stimulera till nya test- och demonstrationsmiljöer.

Ytterligare medel till bland annat ökat nyttjande av forskningsinfrastruktur och nya standarder inom relevanta teknikområden.

Satsningen Testbädd Sverige omfattar 845 miljoner kronor när den är fullt utbyggd år 2020. Den totala satsningen, under fyra år, ligger på 2 305 miljoner kronor.

Utöver detta görs en specialsatsning nästa år på biologiska läkemedel. Vinnova tillförs 90 miljoner kronor 2017.

Källa: Regeringskansliet

Med testbädd menas en miljö där idéer, innovationer och prototyper kan testas och utvecklas. Sverige behöver fler sådana miljöer, enligt regeringen som avsätter 845 miljoner kronor för att få fart på samarbetsprojekt mellan innovatörer, företag och offentlig sektor.

Transporter

Det är inom de prioriterade områdena transporter, hållbara städer, biobaserade produkter, medicin och uppkopplad industri som samverkan ska ske.

– Tanken med Testbädd Sverige är att växla upp samarbeten kopplat till innovation. Då staten går in med 845 miljoner kronor kommer näringslivet att göra motsvarande investeringar, så man kan egentligen säga att det är dubbla satsningar, säger Mikael Damberg (S), närings- och innovationsminister.

Hårdare konkurrens

Satsningen görs mot bakgrund av att den internationella konkurrensen hårdnar. Allt fler länder erbjuder attraktiva miljöer där innovationer kan utvecklas fullskaligt.

– Det finns en del små testbäddar och satsningar som varit bra, men vi har sett att de privata investeringarna har minskat. Genom att vi gör Testbädd Sverige attraherar vi både företag i Sverige att investera i Sverige, men också internationella företag, säger Mikael Damberg.

Kommuner, landsting och regioner blir något av nyckelaktörer i sammanhanget.

– Testbäddarna måste finnas någonstans, och här finns en utmärkt möjlighet att öppna hälso- och sjukvård, stadsplanering och trafikplanering för att driva innovationer och skapa jobb, säger Mikael Damberg.