Fakta: Effekter av sänkningen

Sänkning från 90 kilometer i timmen till 80 innebär maximalt 50 sekunder längre restid per mil.

Under perioden 2014-2025 beräknas omskyltningen samt om- och nybyggnad av vägar tillsammans spara 16 liv årligen.

Koldioxidutsläppen minskas med omkring 3  000 ton per år.

Källa: Trafikverket

Fakta: Vägar som får sänkt hastighet

Antal 90-vägar i respektive län som får sänkt hastighet till 80:

Norrbotten 5, Västerbotten 7, Västernorrland 2, Gävleborg 1, Dalarna 1, Uppsala 1, Stockholm 1, Västmanland 2, Örebro 2, Södermanland 2, Östergötland 4, Västra Götaland 4, Jönköping 1, Kalmar 1, Kronoberg 1, Halland 2, Skåne 15. I Jämtland, Värmland, Blekinge och på Gotland sänks inga 90-vägar.

Källa: Trafikverket

De berörda sträckorna kommer att skyltas om under november och december. Det handlar i ett första skede om drygt 60 mil i 17 län. Fram till år 2025 är det tänkt att ytterligare knappt 400 mil 90-väg ska ses över som ett led i Trafikverkets säkerhetsarbete för att minska antalet allvarliga och dödliga olyckor.

– Färre dödsolyckor är ett mål som svårt att säga emot. Men standardlösningen är inte att hela tiden sänka hastigheten. Vi ser hellre att resurserna läggs på att göra vägarna säkrare genom att exempelvis bygga om dem till 2-1 vägar, säger Mikael Högskoog, pressansvarig på intresseorganisationen Motormännen.

Högt trafikflöde

De 90-sträckor som nu får sänkt hastighet är i första hand vägar med stort trafikflöde.

– Det finns en stark korrelation mellan kraftigt flöde och olyckor. Därför får det här störst effekt där också antalet bilar per dygn är högt, säger Mikael Klingstedt.

– Ingen skulle vara gladare än vi om det fanns möjligheter att bygga fler mötesfria 90-vägar. Men för att kunna leva upp till de ambitiösa mål som finns i trafiksäkerhetsarbetet får man tills vidare sänka hastigheten på vissa sträckor.

Enligt Trafikverkets beräkningar skulle en sänkning av hastigheten från 90 till 80 ha stor inverkan på olycksstatistiken. Fram till 2025 skulle antalet döda i trafiken minska med sju personer årligen och 30 färre trafikanter skulle drabbas av allvarliga skador.

– Lägger man sedan till effekten av om– och nybyggnad av vissa sträckor sparar man 16 liv årligen, säger Mikael Klingstedt.