Fakta: Turerna kring Riksrevisionen

Dagens Nyheter har i en serie artiklar granskat i första hand Riksrevisionens ledning en tid.

Tidningen har pekat på en rad missförhållanden som sätter myndighetens ställning som oberoende granskare i fråga.

I förra veckan ledde en kommande publicering till att en av de tre revisorerna, som tillsätts och entledigas av riksdagen, lämnade sitt uppdrag omedelbart. I ett uttalande skrev hon, Susanne Ackum, att hon gjort fel som innebar att hon inte kan fortsätta. Hon uppges ha låtit tidigare medarbetare i regeringskansliet runda normala anställningsprocesser till toppjobb hos revisionen. Utomstående har kunnat påverka granskningar.

En annan av revisorerna, Ulf Bengtsson, uppges ha lagt sig i en granskning i ärende där han i sin tidigare roll som generaldirektör varit ansvarig.

Riksdagens konstitutionsutskott planerar att extrainkalla ledamöterna i slutet av augusti. KU tillsätter och kan avsätta riksrevisorer.

Margareta Åberg, som är Riksrevisionens högsta chef, har tidigare inte velat bli intervjuad om DN:s granskning av myndigheten. Men under torsdagen ställde hon upp på en telefonintervju med tidningen.

– Frågan om jag ska vara riksrevisor eller inte, den frågan finns det en demokratisk process för och det är KU som håller i den. Och jag kommer att lägga fram min berättelse i KU och låta KU ta ställning den, säger hon till DN.

Att en riksrevisor, Susanne Ackum, redan avgått vill hon inte uttala sig om.

– Varje riksrevisor svarar för sig själv och för sina åtgärder.

Riksrevisionen har bland annat kritiserats för en rad nyrekryteringar. De nyanställda har bland annat fått höga löner.

Enligt Åberg är bakgrunden till rekryteringarna ett förändringsarbete som inleddes i höstas och som ska ge höjd kvalitet i granskningsarbetet och fler rapporter. När det gäller lönefrågan hänvisar hon till fri lönesättning och de sökandes erfarenhet och kompetens.

Susanne Ackum uppges också ha lovat bort tjänster till tidigare kollegor innan tjänsterna hade utlysts, men Margareta Åberg vill inte svara på frågor om det.

Mötet mellan riksrevisorerna och KU kommer troligen att hållas i slutet av augusti.