Fakta: Detta har hänt

Dagens Nyheter har i en serie artiklar granskat i första hand Riksrevisionens ledning en tid.

Tidningen har pekat på en rad missförhållanden som sätter myndighetens ställning som oberoende granskare i fråga.

I fredags ledde ett kommande avslöjande till att en av de tre revisorerna, som tillsätts och entledigas av riksdagen, lämnade sitt uppdrag omedelbart. I ett uttalande skrev hon, Susanne Ackum, att hon gjort fel som innebar att hon inte kan fortsätta. Hon uppges ha låtit tidigare medarbetare i regeringskansliet runda normala anställningsprocesser till toppjobb hos revisionen. Utomstående har kunnat påverka granskningar.

En annan av revisorerna, Ulf Bengtsson, uppges ha lagt sig i en granskning i ett ärende där han i sin tidigare roll som generaldirektör varit ansvarig.

Hon och de två andra riksrevisorerna fick en löneförhöjning den 1 juli. Då höjdes Ackums och Ulf Bengtssons löner med 2,5 procent till 133 500 kronor i månaden och Margareta Åbergs lön till 142 100 kronor i månaden. Riksrevisorerna hör till de bäst betalda tjänstemännen i hela statsförvaltningen.

Det är bara riksdagen som kan tillsätta och avsätta, eller besluta om en begäran att få sluta som riksrevisor.

Sjuårigt förordnande

Riksdagens första möte efter sommaren är den 25 augusti och det blir också det första möjliga tillfället, enligt uppgift till TT, för riksdagens kammare att ta ställning till Ackums begäran att få lämna uppdraget. Hon tillträdde sitt sjuåriga förordnande så sent som i augusti förra året, något som också Bengtsson gjorde.

Dagens Nyheter har i en rad artiklar den senaste tiden avslöjat fall av misstänkt jäv och vänskapskorruption på Riksrevisionen. Det var inför tidningens publicering av uppgifter som specifikt handlade om Susanne Ackums agerande vid anställningar och granskningar som hon meddelade att hon begär att få lämna sitt uppdrag. Ulf Bengtsson har granskats med anledning av att han, enligt DN, försökt påverka granskningen i ett ärende där han i sitt tidigare jobb som generaldirektör för Arbetsgivarverket varit med och tagit beslut om.

Inte kommentera

Ingen av dem vill kommentera de krav som rests, från bland andra organisationen Transparency International, på att samtliga tre bör avgå. Margareta Åberg, som är administrativ chef för Riksrevisionen, vill inte låta sig intervjuas. Hon lämnar bara en skriftlig kommentar om att det "finns en tydlig process" för att arbeta med det som DN skrivit om.

"På onsdag har det parlamentariska rådet ett telefonmöte och då ska jag svara på frågor från rådet och informera om läget", säger Åberg och nämner också konstitutionsutskottets möte efter sommaren samt att hon har gett Hans-Gunnar Axberger uppdrag att göra en extern utredning.

Åberg skriver att hon inte vill "förekomma" detta uppdrag.