Det handlar om de vanligaste adhd-läkemedlen som innehåller metylfenidat, visar en stor studie från Sydkorea.

I studien ingick 150 000 barn och ungdomar som använder adhd-läkemedel. Av dem hade drygt 1000 fått påverkan på hjärtat.

Även tidigare studier har visat att den här typen av läkemedel kan påverka hjärtat. Studien visar även på några fall av hjärtinfarkter hos barn och unga som skulle kunna bero på läkemedlen.

– Metylfenidat har en stressande effekt på hjärtat och höjer hjärtfrekvensen. Det är en belastning för hjärtat. Har man då dålig blodförsörjning till hjärtat kan de medföra en ökad risk. Men jag ser ingen anledning till att tro att det här är en risk som ökar över tid, säger Bror Jonzon på Läkemedelsverket.

Barn i Sverige som har problem med hjärtat ska inte få den här typen av läkemedel. Men Bror Janzon säger att vi i Sverige inte riktigt vet hur det ser ut vad gäller eventuell allvarlig hjärtpåverkan av adhd-läkemedel.