Majoriteten av dessa offer – som är mellan 10 och 19 år – återfinns i Afrika. Där är aids den största dödsorsaken för åldersgruppen, enligt nya siffror som presenteras i en rapport av FN:s barnfond Unicef.

Hiv-smittade mödrar

"Bland hiv-smittade (förstadiet till aids) är ungdomar den enda grupp där dödligheten inte minskar", skriver Unicef .

Flertalet av de ungdomar som dör av aidsrelaterade sjukdomar smittades av hiv när de var mycket små, för 10 till 15 år sedan. Då var det inte lika vanligt som i dag att gravida mödrar fick bromsmediciner för att hindra smittan att överföras från mor till barn.

Sex länder sticker ut i den sorgliga statistiken: Sydafrika, Nigeria, Kenya, Indien, Moçambique och Tanzania. I dessa länder bor omkring hälften av de två miljoner ungdomar i gruppen som lever med hiv.

– Det är nödvändigt att unga människor som bär på hiv-viruset också får tillgång till behandling, vård och stöd, slog Craig McClure som leder Unicefs hiv-aidsenhet fast inför att rapporten skulle presenteras i Johannesburg i Sydafrika på fredagen.

Små barn

Samtidigt poängteras de senaste årens framsteg. År 2014 tog tre av fem gravida hiv-smittade kvinnor bromsmediciner för att hindra överföring av smittan till sina barn.

"Det har resulterat i en 60-procentig minskning av aidsrelaterade dödsfall bland barn under fyra år, sedan år 2000", skriver Unicef.