I ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten framkommer det att chefsåklagare Håkan Roswall, vid Särskilda åklagarkammaren, beslutat sig för att inte inleda en förundersökning om vapenbrott alternativt tjänstefel mot den person som tog med sig ett skjutvapen in på Globen inför U2-konserten. 

– Jag tagit del av materialet och fattat beslut att inte inleda förundersökning i det här ärendet. Det är okänt om den aktuella personen verkligen är polis. Skulle personen vara polis så är det inträffade ändå inget brott eftersom vapenlagen inte gäller för statens vapen. Inpasseringen vid Globen har inte skett vid myndighetsutövning vilket är grundkravet för att tjänstefel ska kunna föreligga, konstaterar Håkan Roswall i pressmeddelandet. 

Metro har sökt Håkan Roswall för en kommenta, men utan att få ett svar. Det var i söndags som U2-konserten i Globen fick ställas in efter att en pistolbeväpnad person tagit in sig på arenan.