När Metros team anländer till Ringhals har fyra Greenpeace-aktivister som varit kvar inne på kärnkraftverkets område i 28 timmar precis forslats bort av polisen. Skyddsvakter kontrollerar noga alla bilar som ska in på området, bagageluckor öppnas. Polisens hundpatruller söker både inne på området och utanför och polishelikoptern smattrar i luften. 

Samtidigt säger Ringhals kommunikationschef, Gösta Larsen, att säkerheten har fungerat som den ska.

– Vi har krav från myndigheten på att ha visst skydd från fysiskt intrång. Det skyddet har vi, och det skyddet är intakt. Vi har följt de regler som gäller, säger han. 

Men att ni har följt de regler som gäller kanske inte är den viktiga frågan, utan om reglerna är tillräckliga.

– I dag ser vi ingen anledning att ändra regelverket. Det får Strålsäkerhetsmyndigheten utvärdera.

Greenpeace Sverigechef, Annika Jakobsson, håller inte med.

– Vi menar definitivt att om någon annan med andra mindre fredliga avsikter hade velat hota säkerheten inne på kärnkraftverken så hade det varit fullt möjligt utifrån de positioner som våra aktivister befunnit sig på, säger hon, samtidigt som Rasmus Törnqvist från sitt gömställe på Forsmark debatterar aktionen med Vattenfall Nordens kärnkraftssamordnare live i Sveriges Radio. 

Lena Ek: Det här kräver en analys

Miljöminister Lena Ek, (C), satt i går i krismöte med strålsäkerhetsmyndigheten, Vattenfall och Eon.

– Strålsäkerhetsmyndigheten har ställt nya krav på hur de här zonerna ska skyddas, och de åtgärderna har verkställts, men det räcker inte. Det här kräver en noggrann analys, och det kräver förmodligen också åtgärder, säger Lena Ek till TT.

– Man kan inte säga att de yttre anläggningarna har fungerat, men däremot längre in finns det starka skyddsmekanismer.

"Det var förvånansvärt lätt"

Målet med aktionen var att protestera mot kärnkraften – men den visar också hur lätt det skulle vara för en terrorist att få tillgång till en gigantisk radioaktiv bomb utan att behöva skaffa uttjänt kärnbränsle.

– Det var förvånansvärt lätt, det enda man behöver är en stege, säger Isabella Wronski, en av de aktivister som tog sig in på Ringhals.

I går, 28 timmar senare, leddes hon bort av en polis.

– Vi såg i princip inga vakter, säger Wronski.

Wronski säger att aktionen var en protest mot kärnkraft, men håller med om att den också visar hur lätt det är för obehöriga att komma nära reaktorerna.

– Det är ett problem att vi kan göra det vi gjorde. Den här gången handlade det om fredliga aktivister ...

Lennart Carlsson, avdelningschef för kärnkraftssäkerhet vid Strålsäkerhetsmyndigheten, ville i går inte svara på TT:s fråga hur långt terrorister skulle kunna komma.

– Vi har ett skydd för intrång.