Krav för att kvalificera som blodgivare:
  • Är 18-60 år (du får ge blod till minst 65 år)
  • Är frisk
  • Väger minst 50 kilo
  • Har en giltig id-handling
  • Förstår och talar svenska
  • Har svenskt personnummer
Så gör du för att ge blod:

1. Testa om du kan bli blodgivare.
Det finns flera olika anledningar för att inte kunna ge blod. Till exempel om du har varit ute och rest, varit sjuk, är gravid eller har en ny sexpartner behöver du vänta för att få ge blod.

2. Anmäl intresse för att lämna blod hos en blodbuss eller blodcentral i ditt område.

Första gången du besöker en blodcentral får du fylla i en hälsodeklaration där du tar ställning till om du är frisk och kan ge blod. Det görs en intervju och du får göra ett blodprov och testa ditt blodtryck. Samtidigt så undersöks det vilken blodgrupp du har och ditt blodvärde mäts för att se om du har tillräckligt med blod för att kunna ge.

3. Ge blod!
När du blivit godkänd blodgivare är du fri att lämna blod när du kan. Varje gång görs en hälsodeklaration i samband med blodgivningen. Sammanlagt tappas 4,5 dl blod varje gång, ungefär en tiondel av blodet i kroppen. Besöket hos en blodcentral tar cirka 30 minuter, själva blodgivningen ungefär 10 minuter.  Efter det finns fika för att återfå kroppen på normal nivå.

4. Forstätt din vardag.
Det går att fortsätta i vanligt takt med sin vardag efter blodgivning. Se till att försöka ta det lugnt med kraftig motion det kommande dygnet. Arbeta heller inte på höga höjder tills blodtrycket sjunkit något.

Källa: geblod.nu

Den akuta bristen på blod i Stockholms läns landsting innefattar framförallt blodgrupperna A och noll. Och inför nästa vecka riskerar den blodbuffert som landstinget har att ha minskat till ett nästan tomt lager.

– Det är den här bufferten som vi vill ha, så att vi på måndag morgon inte står med ett nästan tomt lager. Så att operationer och så kan fungera som de ska, säger en  sjuksköterska till SVT Nyheter Stockholm.

►LÄS MER: Adrian, 5, behöver nytt blod var tredje vecka för att överleva

Anledningen till att blodbufferten är låg är att influensaperioden påverkar hur många som kan lämna blod. Enligt hemsidan geblod.nu behöver en blodgivare vänta i minst två veckor för att få ge blod igen efter en svår förkylning eller infektionssjukdom.

Sjuksköterskan säger till SVT Nyheter att det akuta läget innebär att det finns ungefär 500 färre blodpåsar i lagret än i vanliga fall. Landstinget vädjar nu till gamla blodgivare att ta tid och ge blod i det akuta läge som råder. Samtidigt så jobbar man på att få in nya blodgivare. I Stockholm är i dag ungefär tre procent av befolkningen mellan 18 och 60 år blodgivare.

►LÄS MER: Larm: Kan bli brist på blod i jul