Fakta: Katastrofer i världen

Kriget i Syrien har skördat tusentals liv och driver miljontals människor på flykt.

Omkring 8 700 personer miste livet i jordbävningen i Nepal och nästan 22 500 skadades.

Ebolautbrottet i Västafrika skördade minst 11 000 människoliv, enligt WHO.

Nära 107 miljoner människor drabbades av katastrofer 2014, enligt Röda Korsets årliga rapport.

Nästan hälften, 48 procent, av alla de inträffade i Asien.

87 procent av katastroferna var klimatrelaterade, vilket är en siffra som ökat varje år under de senaste 20 åren.

Konflikterna i världen skövlar tusentals dödsoffer, samtidigt som allt fler människor flyr undan bomber och naturkatastrofer. Situationen är allvarlig på många håll i världen och miljontals människor är på flykt.

– Europa är inte längre immunt mot katastroferna i världen. Vi märker av dem även här, säger Ulrika Årehed Kågström, Röda Korsets generalsekreterare i Sverige.

Biståndet minskar

Sverige kommer att skära i biståndsbudgeten för att klara av att ta emot de tiotusentals flyktingar som söker sig hit. Det kritiseras av flera hjälporganisationer som förbereder sig inför stora neddragningar.

– Det är kortsiktigt att sluta ge pengar till krisens utgångsläge. Det leder till att ännu fler människor tvingas på flykt, säger Ulrika Årehed Kågström.

I Röda Korsets årliga katastrofrapport ligger fokus på hur lokala organisationer bättre ska involveras i biståndsarbetet och hur hjälp effektivare ska kunna ske i närområdet under stora kriser.

– Den första viktigaste hjälpen måste ges lokalt. De finns också kvar när medierna har tystnat och de stora aktörerna har lämnat landet, säger Ulrika Årehed Kågström.

Mer regionalt stöd

De lokala organisationerna har ofta en undanskymd roll i katastrofer, vilket Röda korset vill förändra. De har unik kännedom om rutiner och lokal praxis, men får sällan ett ordentligt erkännande för sina insatser. Det har länge talats om att biståndet måste styras mer lokalt, men förändringen sker långsamt. Katastrofhjälp är ofta fast i byråkrati och kontrollsystem som kan göra det svårt för små hjälporganisationer av få ekonomiskt stöd.

– Det är enklare att ge pengar till stora globala aktörer. Det är mer tids- och resurskrävande att jobba med lokala aktörer, men det är dit vi måste gå, säger hon.