Så löser arbetsgivaren bemanningssituationen

• Ökad användning av övertid 88 %
• Bonus för den som flyttar/ställer in hela eller delar av sin semester 70 %
• Ökad användning av bemanningsföretag 77 %
• Fler överbeläggningar 47 %
• Stängningar av vårdenheter 47 %
Källa: Vårdförbundets Sommarrapport 2012

Situationerna på de stora sjukhusen i Stockholm varierar.  Södersjukhuset planerar att klara målet att hålla 85 procent av vårdplatserna öppna, men på Karolinska Universitetssjukhuset är utsikterna sämre.

– Vi kommer bara kunna ha i genomsnitt 72 procent av vårdplatserna öppna eftersom vi inte ha tillräckligt med personal. Jämfört med 2011 har vi i snitt 90–100 färre vårdplatser öppna per vecka den här sommaren. Det är kris, säger Marianne Kock, sektionsordförande på Vårdförbundet.

Orsaken till Karolinskas personalbrist är svårigheter i rekryteringen.

– De nyanställda har haft andra lönekrav än vad arbetsgivarna har kunnat gå med på, säger Marianne Kock.

Även på Danderyds sjukhus måste man eventuellt dra ner mer än planerat. På Södersjukhusets akutmottagning är flera hundra pass otäckta och på förlossningsavdelningen saknas barnmorskor. På Södersjukhuset har personal på både anestesiavdelningen och akutmottagningen erbjudits extra ersättning för att flytta sin semester eller ta extrapass.